Produkter

Produkter > vespermarine

Virtuell AIS Beacon VAtoN

AIS NAVIGASJONSMERKING - Sikker merking av farer, led, og midlertidige hindringer.

AIS navigasjonsmerking

En prisbelønnet enhet – Safety and Sea Award 2012, Plimsoll Award og Hi-Tech Award 2012 - og IMO godkjent merkestandard, for å “sette ut” virtuelle navigasjonsmerker til sjøs som sees på en kartplotter for å sikre skipstrafikken mm.

En effektiv og driftsikker løsning for å merke hindringer og led til sjøs:
Akvakulturanlegg, vindmøllerparker, brospenn, kraftlinjer, plattformer, lastebøyer, samt midlertidige farer og avgrensninger som oljelenser, skipsled, ulykkesområder osv    

VAB-VAtoN transmitteren monteres på land eller på annen fast installasjon.
Navigasjonsmerkene kan sees av skipstrafikk som nærmer seg fra 5-20nm avhengig av antenneplassering, landskap og effekt på senderen.
Tilkobles egnet stabil strømforsyning samt tilhørende GPS og egnet VHF/AIS antenne

Virtual AIS Beacon leveres i 2 versjoner, med forskjellig sendereffekt:                          
VAB0200: 33dbm/2W, 12/24VDC
VAB1250: 41dbm/12,5W, 12V/5A

Tekniske data:

  • Virtuelle ( kunstige merker – ikke reelt eksisterende)
    og Synthetic (på reelle merker) legges ut med lengde-/breddegrad
  • Meldingstype: 6,8,21/RATDMA access mode A,B eller C, autonom  type 3
  • Inn/ut-RS232,  Inn og ut NMEA /RS422, for Vista/Windows7-8
  • Full LED status indikator, Power/Status/AIS-TX/Error. Vanntette kapslinger.
  • Leveres komplett med hovedenhet og GPS som tilkobles egnet VHF/AIS antenne
  • I.h.t.ITU-RM.1371-4,IEC62320-2/61108/61162/60945,IALA 0-143/A-126


Kontakt din nærmeste SEAWAVE AS forhandler, for ytterligere informasjon og pris på tilpassede
Løsninger / konfigureringer.

Konsesjon - mmsi nummer
Telenor Maritim Radio utsteder mmsi nummer.
Kystverket godkjenner utsetting av AIS navigasjonsmerker.
Programmering gjøres av SEAWAVE basert på godkjenningsdataene.

 

      Trykk på bilde for å åpne katalogen (pdf).

 

  • x